“3 yıl içinde en çok satan 3 markadan biri olacağız”

Volkan DEMİRKUŞAK

Türkiye’ye 27 yıl sonra ilk kez doğrudan yatırıma gelen otomotiv marka­sı olan Çinli elektrikli otomobil üretici BYD, hedeflerini açıkladı. Manisa’ya 1 dolar yatırımla oto­mobil fabrikası ve Ar-Ge mer­kezi kurmaya hazırlanan BYD, önümüzdeki 3 yılda Türkiye’de en çok satan 3 markadan bir ol­mayı hedefliyor.

Markanın Tür­kiye Distribütörü ALJ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Boz­kurt ve BYD Türkiye Genel Mü­dürü İsmail Ergun toplantı dü­zenleyerek üretim süreci hak­kında bilgi verdi. Ali Haydar Bozkurt, BYD’nin tek başına bir otomobil markası olarak adlan­dırılmaması gerektiğini bir ino­vasyon şirketi olarak da öne çık­tığını söyledi. Markanın yatırım kararı sürecinin çok kısa sürede gerçekleştiğini ifade eden Boz­kurt, yatırımın 4 gün önce atılan imzalarla kesinleştiğini söyledi.

Çinli markaların yeni teknolo­jilerle dünyaya açılmayı hedef­lediklerinden söz eden Bozkurt, “Daha önceki değerlendirmeler­de de hep söyledim. Eğer Avru­pa’ya ve globala açılmak istiyor­larsa, en doğru adres Türkiye” dedi. Ali Haydar Bozkurt, söz­lerine şöyle devam etti: “Uma­rım bu karar diğer Çinli marka­ları da tetikleyecektir. Hatta di­ğer coğrafyadaki markalar için Türkiye’deki yatırımın başarıyla sonuçlanması onların da Türki­ye’yi yatırım radarına alacağına inanıyorum.”

“150 bin adetlik üretim genişleyecek”

BYD Türkiye Genel Müdürü İs­mail Ergun, yatırımın 27 yıl sonra Türkiye’ye gelmiş en önemli oto­motiv yatırımı olduğunu kaydet­ti. Ergun “5 binin üzerinde istih­dam sağlayan bir yatırım olacak. 1 milyar dolar civarında bir yatı­rım düşünülüyor. 150 bin kapasi­te var; ama bu kapasiteyi başlan­gıç kapasitesi olarak söylemek lazım. Daha sonra bu kapasite genişleyecektir. Yer Manisa ola­rak netleşti. Çok ciddi bir şekil­de Türkiye’ye teknoloji transfe­ri de olacaktır” şeklinde konuş­tu.

Yatırım planlarının ‘agresif’ denebilecek şekilde hızlanacağı­nı belirten Ergun, model sayısı­nın hızla artacağına dikkat çekti. Bu yıl bilmeden iki modele ilave başka bir modelin satışına başla­nabileceğini aktaran Ergun, “İki model Atto ve Seal U. Bu senenin sonunda satış hedefimiz 10 bin­li adetlere ulaşabilir” ifadelerini kullandı. Ergun, üç yıl içerisin­de Türkiye’nin en çok satan ilk üç markasından biri olacaklarını bildirdi. Bayi sayısını belirsizlik yaşanan dönemde artırma süre­cine girmediklerini belirten Er­gun, “Yatırım oluşana kadar ba­yi sayımız artmadı ama bundan sonrasında artacak. Şu an 10 olan bayi sayısı yıl sonunda 20’ye çıka­bilir” şeklinde konuştu.

“Fabrikayı hızla bitirmek istiyoruz”

Manisa’da yapacakları fabrika­da üretimin öne çekilmesi için de çalışacaklarını açıklayan Ergun, “Üretim yatırımı 2026 yılının so­nuna kadar diye imzalandı. Ama anlaşmada yazılan sürenin yanı sı­ra BYD, kendi içinde daha hızlı bi­tirmeyi amaçlıyor. Benim inancım ve BYD Global’in hedefi üretim ta­rihinin bir parça daha öne çekmek. BYD çok hızlı bir firma, çok dikey bir üretim sistemi var. Cam ve las­tik hariç her şeyi kendi üretiyor. Karar verdiği andan itibaren bun­ları çok hızlı yapabiliyor” ifadele­rini kullandı.

“BYD diğer markalara öncülük edecek”

İsmail Ergun, fabrikada üretilecek modeller belli olmadığını kaydetti. Ergun, “Hem elektrikli hem hibrit araçlar olabilir. BYD Türkiye’ye çok güçlü girecek. Bugünkü denge değişecek. BYD yatırımın diğer markalara yol açtığını söyleyebilirim. BYD yatırımı öncü oldu, diğer markaların da yolunu açtı diyebilirim” ifadelerini kullandı. Son çıkan tebliğden muaf olacaklarının altını Çizen Ergun, “Elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz. Vergi muafiyeti yatırım kararını belki hızlandırmış olabilir ama pazarda yeri olan Türkiye hep öne çıktı” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir